EAT.PEASY GEVESTIGD AAN DE ROTTERDAM AAN DE RODENRIJSELAAN 17A 3037XB, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WIJ ZIJN BEREIKBAAR VIA HET POSTADRES: ROTTERDAM 17A 3037XB ROTTERDAM OF VIA E-MAIL OP INFO@EATPEASY.NL

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

EAT.PEASY verwerkt uw persoonlijke gegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of u wanneer u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Andere persoonlijke informatie die u actief verstrekt om bijvoorbeeld een profiel aan te maken op deze website in correspondentie en via de telefoon
 • Locatiegegevens
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

BIJZONDERE EN / OF GEVOELIGE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat informatie over kinderen wordt verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke contactgegevens hebben verzameld zonder de toestemming van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eatpeasy.nl, dan zullen wij deze gegevens verwijderen.

VOOR WELK DOEL EN OP WELKE GRONDEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

EAT.PEASY verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw betaling te verwerken
 • Het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamebrochure
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van onze diensten
 • U de mogelijkheid geven om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • EAT.PEASY analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN

EAT.PEASY neemt geen beslissingen op basis van een geautomatiseerde verwerking wanneer deze zaken (substantieel) van invloed kunnen zijn op mensen. Dit zijn beslissingen die door computerprogramma’s of -systemen worden genomen zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EAT.PEASY) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE

EAT.PEASY bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. Wij gebruiken de volgende bewaartijden voor de volgende (categorieën) persoonlijke gegevens:

Persoonlijk contact met een verzoek

Bewaringstermijn: 1 jaar als er na een aanvraag geen contact meer is en er als gevolg daarvan geen opdracht meer is.

Reden: Tot een jaar na de aanvraag willen we de mogelijkheid hebben om een analyse te maken van het aantal leads per jaar.

Persoonlijke gegevens in een nieuwsbriefregistratie

Bewaringstermijn: tot de annulering van de betrokken persoon

Reden: de registratie vraagt actief om toestemming, deze wordt alleen ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.

Informatie over uw activiteiten op onze website/internetbrowser en apparaattype

Bewaringstermijn: 14 maanden, herstelt met nieuwe activiteit.

Reden: Dit is het minimum aantal maanden dat de gegevens worden opgeslagen in Google Analytics.

Gegevens bij het afsluiten van een contract (bestellen van een maaltijd).

Bewaartermijn: 3 jaar.

Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

EAT.PEASY verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie te bieden. EAT.PEASY blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Soort dienst

Naam van verwerker

Doel van verwerking

Bevoegdheid

Welke gegevens

Data analyse

Google Analytics

Verbeteren van onze website

Verenigde Staten

Gedrag op de website, IP adres en GEO locatie

Marketing

MailChimp

Aanmelden nieuwsbrief

Verenigde Staten

Persoonlijke gegevens in nieuwsbrief aanmelding

Hosting

Hostnet

Hosting van onze website

Nederland

Loggegevens (IP-adres) en website aanvragen

Betalingen

Mollie

Betalen verwerken

Nederland

Bankrekening / Creditcard

COOKIES, OF ANDERE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN

EAT.PEASY gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Ook kunnen wij dit gebruiken om onze website te optimaliseren. U kunt zich via uw internetbrowser afmelden voor het gebruik van cookies door deze zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Voor een uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder vallen adverteerders en/of social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Diverse WordPress-cookies om het functioneren van de website te waarborgen, worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies

Cookie: Google Analytics naam: _ga, _gid functie: Analytische cookie die het websiteverkeer meet, bewaartermijn: 14 maanden, bij elke nieuwe activiteit opnieuw instellen

DETAILS BEKIJKEN, BEWERKEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door EAT.PEASY in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door EAT.PEASY en u hebt recht op gegevenstransportabiliteit. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonlijke informatie die wij van u hebben in een computerbestand naar u of iemand anders, of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens sturen of verzoeken om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. toinfo@eatpeasy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u wordt gedaan, dient u een kopie van uw identificatie bij uw verzoek te voegen. Maak deze kopie van uw paspoort, MRZ (machineleesbare zone, de strook met de nummers onder het paspoort), paspoortnummer en sofinummer (SSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren. EAT.PEASY wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE BESCHERMEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

EAT.PEASY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste en ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van misbruik, neem dan contact met ons op via info@eatpeasy.nl.